Транспорт на челична конструкција од Германија до Грција

Cosmatos Shipping Services SA, организираше директен патен транспорт на две челични конструкции со димензии L 1200 / W 350 / H 460 cm, тежина од 8392 кг секој, од Ксантен, Германија, до Птолемаис, Грција.

Козматос организираше резервација на отворени камиони вклучувајќи издавање на потребните дозволи меѓу сите земји.

Испораката е успешно достигнала на својата дестинација во рамките на минималното можно време на транзит од седум дена.