Испорака на трансформатор со помошна опрема од Истанбул, Турција до островот Сирос, Грција

transformers transport
Косматос Поморски Услуги пренесе трансформатор со помошна опрема од Истанбул, Турција, на островот Сирос, Грција.

Пратката се состоеше од главното тело со димензии ш / д / в 500x320x410cm, тежина 61.600 килограми и галантерија од околу 150,00 CBM.

Предизвикот беше прифатен за да се изврши комбиниран транспорт за започнат проект во текот на летната туристичка сезона во Грција и политичките кризни испади во Турција.

КПУ ракуваше со копнениот и поморскиот сообраќај се до целосно истоварање на островот Сирос во тесен временски период, оставајќи ги сите инволвирани страни задоволни.