Косматс Поморски Услуги е веќе ISO сертифициран

CКосматос Поморски Услуги успешно ја заврши својата сертификација за управување со квалитет и неодамна се стекна со акредитација од TÜ V NORD GROUP.

tuv_hellas_iso9001
Кликни тука за сертификат.