Косматос Груп на 58-та конференција за Тешки товари

Косматос Груп на 58-та конференција за Тешки товари во Антверп презентирање на најновите достигнувања во нашите проектни поделби.