Свежи & замрзнати производи

  • Палетизирано овошје
  • Палетизирано месо
✔ Соодветни можности
за складирање
✔ Соодветен тим за
истовар на бродот