Ветерници во северна Грција

Групата Косматос неодамна ја заврши разтоварбата, приемот во пристаниште, складирање и транспортирање до местото на 4 комплети ветерници со лопати долги 65 метри преку пристаништето во Солун.

Покрај горенаведените услуги, договорено е и Косматос груп:
  • Дневни состаноци со алатки, подготовка на безбедносни зони на товар, употреба на сопствена заштитна опрема за да се избегне оштетување на товарот, расклопување на навртки и столбови, чистење на кули и ножеви и издавање на дозволи за пат

Сите транспорти беа поставени за време на тешки зимски услови со снег и температури под нулата.

Веб-страницата се наоѓала во северна Грција, 1650 метри надморска височина со падини на внатрешни локални патишта до 16%.

Прилично тешка оперативна шема која беше извршена и заклучена и покрај тешките услови.