Секогаш во режим на учење

participants3
Секогаш во режим на учење.

Нашиот Димитрис Киороглу, експерт за ветер проекти за прашања поврзани со безбедноста, присуствуваше на новата конференција на добавувачи VESTAS QHSE во Архус-Данска во седиштето на Вестас.

Транспорт-Здравствo- безбедност во своите најдобри.