Транспорт од Германија до островот Евија, Грција на генератор на ветерници

Косматос групата организираше комплициран транспорт на генератор на ветерници од Аурих, Германија, до ветерната фарма “Мармари” на островот Евија во Грција.

Димензии на генераторот, (Д x Ш x В) 508 x 420 x 312 см, тежина 25300 кг секој.

Нашите услуги вклучуваат издавање на патни дозволи, обезбедување на соодветна приколка со ниски кревети, ефикасна координација помеѓу властите од сите земји, обезбедување на влечна единица на влезот на локацијата, како и навремено движење на превозот.

Уште еднаш, успешна приказна само за да се докаже нашето долгогодишно искуство во ракување со ветерници.