Рафинериски делови од Германија до Грција

Козматос групата организираше неколку преголеми и стандардни патни транспортни делови од рафинериски делови од Северна Германија до Птолемаис, Грција.

Главните димензии (Д x Ш x В) 600 x 310 x 320 см, тежината варира од 5000 до 15000 кг.

Услугите на Козматос групата вклучуваа издавање на патни дозволи, обезбедување соодветни приколки, соодветна координација помеѓу сите страни и навремено движење на превозот.