Патен транспорт на сечилата за ветерници од Полска до Грција

Cosmatos Shipping Services организира комплициран, но најекономичен транспорт на сечилата за ветерници од Goleniow Poland до Јужна Грција.

Сечињата измерија д 44,2 x ш 2,60 x в 2,81 mtrs и тежина 10400 кг секој.

Услугите на CSS вклучуваат издавање на патни дозволи, обезбедување на соодветни проширени приколки, ефикасна координација помеѓу властите од сите земји, како и навремено движење на транспортот за време на снежни временски услови.