Industrial Projects

Projects:


SDV
Предмет:
Од ФОБ Helpe Eleusis Jetty претоварено на специјални камиони и пренесено до крајната дестинација, вклучувајќи и формалности.

Товар:
Четири тешки пратки товарени на следниве бродеви: MV CEC CENTURY, MV CEC COMMANDER, MV CEC CONCORD, MV CEC DELTA. Вкупен товар околу 1,837.692 т, со волумен 11,139.64 cbm, од хидраулични составни делови.
Главни делови:
1) 11.10×6.80×7.00 m – 105,000 kg
2) 9.00×6.80×3.60 m – 82,000 kg
3) 19.10×5.70×4.15 m – 125,000 kg
4) 19.10×5.70×5.10 m – 148,000 kg

 
 

Maxi
Предмет:
Претоварено на mafi приколки и flat rack, товарено на специјални камиони и транспортирано до фабрика во Катерини, вклучувајќи и формалности.

Товар:
1) 1 Yankee Dryer Hood 4.80×3.90×4.20 m / 10.00 mts
2) 1 Yankee Dryer Hood 5.05×3.90×4.20 m / 10.00 mts
3) 1 Yankee Dryer Tissue Mill Machinery 5.80×3.80×3.95 m / 52.50 mts

 
 

EKME
Предмет:
Транспорт од ЕКМЕ до Солунско пристаниште, истовар и претовар на камиони, транспорт до терминалот и тварање на брод, вклучувајќи и формалности.

Товар:
4 танка со сурова нафта со димензии 16.30×3.00×5.50м и околу 59т секој од нив, пристигнати со MV MAGDALENA GREEN.