Тоа е фамилијарен потег!

Косматос груп се заблагодарува на сите посетители на 81-от Меѓунарден саем, како и на сите извршни директори на компанијата кои го поддржаа нашето присуство во најдобар можен начин. Освен промовирањето на нашиот бизнис, целиот тим уживаше во можностите за надградба и споделените моменти!