Трчимо за Грчката здружение на лица со аутизам

cosmatosgroup_large logo-eepaa-large
Корпоративна општествена одговорност на компании Cosmatos група

Тоа е нашата радост и гордост да учествува на 13-тиот Меѓународен маратон “Александар Велики”, кој се одржува во Солун, Македонија во Грција, во недела на 1 април 2018 година.
Сите ние кои работат во Cosmatos група на се чувствуваат многу горди да се кандидира за поддршка на
Грчката здружение на лица со аутизам.
Се надеваме дека нашето учество ќе ги охрабри нивните напори!
Секој метар се брои!