Превоз на високорифрени ротори од Шпанија до Грција

Групата Косматос го организираше патен превоз на два ротатори со висока вредност, од Реиноза, Шпанија, до Солун, Грција.

На нашите клиенти им беше дадена целосна логистичка поддршка, која ги вклучуваше сите аранжмани за безбеден патен превоз на специјални приколки, издавање на патни дозволи, отстранување на товар, како и обезбедување на погоден простор за складирање во затворен простор.

Уште еднаш, со задоволство го покриваме целиот обем на нашите купувачи на најефикасен начин!