Превоз на судови за третман на нафта од Грција до Русија

Cosmatos Shipping Services SA ги организираше пристанишните операции во Солун за извоз на четири (4) судови за третман на нафта со резервни делови во Русија на морски -речен брод.

Секој брод мери L 14.50 x W 3.60 x H 4.20 mtrs и тежина 36.00 mts секој.

Ние се грижевме за формалностите за извоз на царината, за пристаништата за подигнување , за аранжманот на маневрирање, за затегнување и заварување, за издавање на Лашинг Сертификација, за молба за товарење, како и за подготовка на сите транспортни документи.