Испорака на отстранувачка опрема од Солун, Грција до Џубаил во Саудиска Арабија

Косматос Поморски Услуги достави отстранувачка опрема од Солун, Грција до Џубаил во Саудиска Арабија.

КПУ ракуваше со товарање, врзување и обезбедување на опремата, внатрешен и поморски транспорт.

Пратката се состоеше од 4 пакувања 289,80 cbm вкупно. Најголемата единица измерена 12.00 м во должина, 3.70 м во ширина, 4.70 м во висина и тежина 26,00 т.

Се бараше прецизен утовар и врзување поради специфичната должина, нерамна ширина, тежина и висина на товарот.