Ветерна индустрија

Проекти:


Богданци, Македонија
Предмет:
Од ФОБ Солун, истоварено во просторот за складирање на пристаништето, претовар на камиони, транспорт и истовар во Богданци Македонија, вклучувајќи ги и сите транзитни царински формалности.

Товар:
16 WTG SWT-2,3-93 80MHH, пристигна со 6 брода.


Сидирокастро, Грција
Предмет:
Од ФОБ Солун истоварено во просторот за складирање на пристаништето, претовар на камиони, превоз до ФОТ Сидирокастро.

Товар:
5 x V902 3MV, пристигна со 2 брода.

 
 

Птоон & Маристи, Грција
Предмет:
Од ФОБ Стајлис & Лаврио истоварено во просторот за складирање на пристаништето, претовар на камион вклучувајќи формалности, демонтирање на сечилото и чистење на компоненти.

Товар:
Maristi ветерница: 21 WTG G87 T67M
Ptoon ветерница: 11 WTG G97 T78.5m, 9 WTG G87 T67M


Клокова, Грција
Предмет:
Од ФОБ Месолонги истоварено во просторот за складирање на пристаништето, претовар на камиони, транспорт до ФОТ Клокова.

Товар:
2 x V902 3MV, пристигна на 2 брода.


Ветерници во северна Грција
Scope:
Разтоварбата, приемот во пристаниште, складирање и транспортирање до местото пристаништето во Солун. Дневни состаноци со алатки, подготовка на безбедносни зони на товар, употреба на сопствена заштитна опрема за да се избегне оштетување на товарот, расклопување на навртки и столбови, чистење на кули и ножеви и издавање на дозволи за пат.

Cargo:
4 комплети ветерници со лопати долги 65 метри преку