Косматос Груп на Breakbulk во Антверп 2015

BREAKBULK Антверп 2015 се отвори денес со околу 7.000 посетители од целиот свет.

Косматос груп со гордост ја претставува Грција оваа година, со промовирање на истакнати и интегрирани услуги понудени од страна на Групата за повеќе од 40 години.

breakbulk