Превозот 315 возила од Грција до Египет

Космонос Шпедитерските Услуги управуваше 315 автомобили во две лотови преку пристаништето Солун до Египет.

CSS го организираше товарењето од камионите, привремено складирање во слободната зона во Солун, транзитни формалности, товарење на бродски превозник со приватни работници и издавање на документи за испорака.

Тоа беше деликатна операција, со оглед на вредноста на новите автомобили, кои беа спроведени во екстремни услови за безбедност и со тесни рокови со цел да го фатат закажаното заминување на бродот.

Среќни лица уште еднаш!