Косматос Група за Светски Ден на Свеста за Аутизмот

cosmatos-autism-day

13-тиот Меѓународен Маратон.

Бевме многу среќни што бевме дел од неа!

Грчкото здружение на луѓе со аутизам се најдобрo! Едноставно прекрасни луѓе – нашиот тим!