Товарање на опрема за рафинерија за Египет

Космонос Поморски Услуги (КПУ) неодамна извршија операции на пристаништето во Солун за извоз на опрема за рафинерија во Египет.

Испораката се состоеше од три главни столбови и резервни делови со вкупен волумен од 452.00 кубни метри. Најдолгиот беше со должина беше 27,00 метри.

КПУ го организираше привременото складирање на товарот на пристаништето, ИМО товарни декларации и целокупната координација на пратката.