Елизабет Космату коментира на проектот карго на Балканскиот регион

Елизабет Космату, извршен директор коментира на проектот карго на Балканскиот регион во последниот “Тежок Лифт” p. 67 и р69.

Кликнете тука доколку неможете да ја видите статијата.