Косматос & Аматус соработуваат за проект во Кипар

THLG членови Косматос Поморски услуги и Аматус Аегеас соработуваа за да се испорача во ‘Василикос’ фабриката за цемент на Сименс менувач со телесна тежина 100 тони и димензии 5130x3990x3520. Организиравме истовар од бродот, контрола, транспорт од пристаништето во фабриката и истовар на местото. Се употреби најголемиот мобилен кран AC 400 на островот што се користи за оваа операција.