6 половни Комацу HD785-7 и нивни делови на пристаништето Пиреа Г2 Керацини

Космотос Поморски Услуги (CSS) неодамна извршија операции на пристаништето во Пиреа Г2 Керацини од 6 демонтирани Комацу половни камиони и нивни делови што пристигнаа на брод со крстосница и требаше да се претоварат на друг речен брод.

Пратката се состоеше од 6 шасии, главни тела, пепелници и гуми со вкупна тежина од 442.00 кг.

Физички димензии: должина 9,70 метри, ширина 5.53 метри, висина 3.50 метри и тежина 29.00 кг секој.

Димензии на шасијата: должина 8,70 метри, ширина 5.35 метри, висина 3.90 метри и тежина 42.57 кг секој.

CSS го организираше отпуштањето – празнењето од 12 мафи-приколки, утовар на речен брод, снабдување со опрема за трепкање, услуга за заврзување / одврзување, транзитни царински формалности и целосна координација на пратката.

Со голема успешност беше комплетно извршена целата операција во мал временски рок.