Закуп

Компанијата се обврзува да најде товари и бродеви од секаков вид за своите клиенти и ја превзема одговорноста за безбеден превоз на товар до пристаништата на Средоземно и Црно Море, како и до поширокиот регион. Долгорочната хармонична соработка со големите превозни компании од целиот свет ни овозможи да понудиме услуги со највисоки стандарди на нашите клиенти, во и надвор од Грција.

  • Блиска врска со спствениците и чартерите
  • Барање на товари со брод & обратно
  • Главни трансфери на Медитеранот и Црното море
  • Избор на соодветен волумен на ниво на пазарот
  • Запознавање на потребите на чартерите
  • 24 часовно следење