Косматос Груп за поддршка на улицата Дете маратон во Сиера Леоне

street_child_1
Поттикнати од “секојдневниот херој” Нико Хелман, еден од најблиските бизнис соработници кого го сметаме и за добар пријател, Косматос груп го поддржа маратонот во Сиера Леоне за една единствена причина собирање на пари за заедницата на локалните деца со цел да имаат подобри услови за образование.

Посебна гордост да бидеме дел од вашиот напор Нико!

https://sierraleonemarathon2016.everydayhero.com/uk/nico