Cosmatos Group na 58. konferenciji Grupe The Heavy Lift Group

Cosmatos Group na 58. konferenciji Grupe The Heavy Lift Group u Antverpenu prezentujući najnovija dostignuća našeg Projektnog odjela.