Isporuka transformatora sa pomoćnom opremom iz Istanbula, Turska na ostrvo Siros, Grčka

transformers transport
Cosmatos Shipping Services SA je isporučio energetski transformator sa pomoćnom opremom iz Istanbula, Turska, na otok Siros, Grčka.

Isporuka se sastojala od glavnog tela dimenzija l / b / h 500k320k410cm, težine 61600 kg i pribora od oko 150,00 cbm.

Prihvatljeni izazov bio je da se izvrši kombinovani projekt transportnih sredstava tokom letnjeg perioda u Grčkoj i izbijanje političke krize u Turskoj.

CSS je rukovodio unutrašnjim i pomorskim prevozom do istovara na ostrvu Siros u i izvršio sve u vremenskom roku, ostavljajući sve uključene strane zadovoljne.