Projekti

Kroz našu dobro organizovanu mrežu možemo obezbediti planiranje projekata , organizaciju i koordinaciju istih širom sveta.

Lokalno u Grčkoj i uopšte na Balkanu, naše odeljenje projektovanja nudi studije na putu I organizaciju i koordinaciju projekata, koji uključuju selekciju poduzetnika dizanja operacije, kvantitet i kontrolu kvaliteta, kontrolu zaliha, kao i prevoz do krajnjeg odredišta, uključujući i Upotreba dizalica i usluga montaže, gde je to potrebno.

Tokom godina stekli smo obimno iskustvo sa širokim spektrom tereta, kao što su transformatori, turbine, generatori i sve vrste mašina.

Naš portfolio uključuje projekte kao što je polipropilen, postrojenja i vetroelektrane, kao i manje projekate kao što su transfer dizalice, bageri, generatori i mnoga druga roba koja zahteva poseban tretman.

 • Aktivno postojanje u Grčkoj, Bugarskoj, Makedoniji, Albaniji, Srbiji
 • Dizajn i organizacija projekta
 • Studija puteva , podržena izveštajima i fotografijama
 • Polje sajt inspekcija
 • Koordinacija sa više izvođača
 • Istovar utovar
 • Registracija vozila
 • Korišćenjem dizalice
 • Drumski transport
 • Carinske formalnosti
 • Procedure granične kontrole