Železnički transport

  • Železnički transport
  • Koordinacija sa grčkom Železnicom
  • Izbor odgovarajućeg železničkog vagona
  • Dokumentacija, izdavanje CIM
  • Lashing tereta
  • Vojni teret
  • Služimo sve balkanske destinacije