Isporuka vojnih brodova sa otoka Lesvos, Grčka, u Lisabon, Portugalija

military experts
Cosmatos Shipping Services SA isporučio je dva portugalska vojna plovila sa ostrva Lesvos u Grčkoj do Lisabona u Portugalu.

CSS je rukovodio pretovarivanjaem, utovarom čamaca na kamione, unutrašnji transport uključujući usluge trajektne linije sa ostrva Lesvos do luke Piraeus, naknadno utovarivanje mafi prikolice, vezivanje i osiguranje, izvozne carinske formalnosti i na kraju morski prevoz tereta do konačne destinacije.

Isporuka se sastojala od dva vojna broda i kontejnera 1x 20ft sa rezervnim delovima.

Dimenzije broda izmerene dužine 11.00 mtrs, širine 3.00 mtrs, visine 4.20 mtrs i težine po 7.00 mts.

Precizna koordinacija u ispunjavanju svih intermodalnih faza na vreme dovela je do uštede troškova za naše kupce i odigrala ključnu ulogu u uspešnom ishodu ovog projekta.