Foto Galerija

Sudova pod pritiskom iz EKME lokacija na Solunskoj Luci
+1

Trupci aluminijuma na Solunskoj Luci
+4

Hidro oprema pucanja u Helpe ELEUSIS Jetti
+14

Mašine iz Soluna Luke u Gruziju
+2

Vojna vozila UN i KFOR-a na Solunskoj Luci
+3

Železnički prekidači na Stilis Luci