Carinske formalnosti

  • Carinski brokeri
  • Carinska garancija za normalne i specijalne terete
  • T1 ep TIR, T2L, EVRO, Ek1, INF5, T302, SATA
  • Carinjenje kontejnera i kamiona
  • Tranzit dokumentacija za osetljiv teret (alkohol, duvan, meso itd)