Φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά εξοπλισμού για σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Η Hub Logistics ΑΕ, μέλος του Ομίλου Κοσμάτος, ανέλαβε τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά διαφόρων εξαρτημάτων και εξοπλισμού με τελικό προορισμό το εργοτάξιο του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής στην Πτολεμαΐδα.

Η ομάδα μας ανέλαβε τη διαλογή των εξαρτημάτων/μονάδων του φορτίου, τη διαχείριση των ανυψωτικών μηχανημάτων, την πρόσδεση, την επίβλεψη της φορτοεκφόρτωσης, καθώς και την έκδοση των απαραίτητων οδικών αδειών.

Το σύνολο του φορτίου, που αποτελούνταν από 100 και πλέον παραδόσεις, παραδόθηκε στον τελικό του προορισμό σε άριστη κατάσταση και εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου, με τους ειδικούς μας να είναι έτοιμοι να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη σε κάθε φάση της μεταφοράς, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του πελάτη.