Ολοκληρώθηκε η μελέτη ασφαλείας SEVESO III για την Hub Logistics AE

Η Hub Logistics ΑΕ είναι η μοναδική εταιρεία Third Party Logistics στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με εγκαταστάσεις που λειτουργούν και εποπτεύονται βάσει της νομοθεσίας SEVESO.

Η SEVESO III αποτελεί νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης o οποίος στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, συμβάλλοντας στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων.

Η Hub Logistics ΑΕ διαθέτει ήδη από το 2014 ειδική άδεια για την αποθήκευση και φορτοεκφόρτωση Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων ενώ έχει πιστοποιηθεί από την TUV Hellas σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για Logistics Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Οι εγκαταστάσεις μας, από τις πλέον σύγχρονες στο χώρο, ταυτόχρονα με τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των επιχειρηματικών μας διαδικασιών, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας για τον ιδιαίτερο κλάδο των χημικών προϊόντων.

hublogistics_seveso