Πράσινος Κόσμος

νοιαζόμαστε…

και γι’ αυτό…

Ανακυκλώνουμε!
Στην εποχή μας η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πολύ σύνθετη και πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη πολλές και διαφορετικές παραμέτρους, όπως την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες αλλά και στις εταιρείες. Στοχεύοντας σε όλα τα παραπάνω, η εταιρεία μας ανακυκλώνει κάθε ανακυκλώσιμο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή της όπως χαρτί, γυαλί και μέταλλα . Διαθέτουμε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης οι οποίοι ανήκουν στο δίκτυο ανακύκλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Χρησιμοποιούμε οικονομικές λυχνίες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης!
Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί από το φωτισμό, ο οποίος, σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι από τους κύριους παράγοντες σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνολογία των λυχνιών χαμηλής κατανάλωσης έχει κάνει αλματώδη βήματα στο φωτισμό εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, επιτρέποντάς μας να μειώσουμε ακόμη και στο 1/3 την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόνο από φωτισμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων παίζει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Χρησιμοποιήσαμε υαλοπίνακες χαμηλής απορροφητικότητας!
Κατά την κατασκευή της κτιριακής εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν κουφώματα ανακλαστικών υαλοπινάκων χαμηλής απορροφητικότητας με ειδικά αέρια στο διάκενο των δύο τζαμιών. Με τη συγκεκριμένη πρακτική περιορίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, η απώλεια θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες και η αύξηση της θερμοκρασίας εσωτερικά του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η οποία συντελεί στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αποτέλεσμα αυτών, η περιορισμένη χρήση των μονάδων θέρμανσης / ψύξης.

Δημιουργήσαμε δεξαμενή ομβρίων υδάτων!
Οι παροχές πόσιμου ύδατος είναι παγκοσμίως ένας από τους πιο ζωτικής σημασίας πόρους και η ανάγκη να προστατευθεί αυτός ο φυσικός πόρος είναι κυρίαρχη. Κατά την κατασκευή του κτιρίου εγκαταστήσαμε δεξαμενή ομβρίων υδάτων με σκοπό την μετέπειτα χρησιμοποίησή τους. Υπάρχουν πολλά οικονομικά και περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήματα στην εγκατάσταση και χρήση ενός συστήματος ομβρίων υδάτων. Τα όμβρια ύδατα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για το πότισμα των κήπων καθώς και για τον καθαρισμό του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.

Χρησιμοποιήσαμε οικολογικά χρώματα για τον ελαιοχρωματισμό του κτιρίου!
Οικολογικά χρώματα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη βαφή των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά. Τα συγκεκριμένα χρώματα ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον σε «όλο τον κύκλο της ζωής τους», από την εξόρυξη των πρώτων υλών, τη διαδικασία παραγωγής, τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση και εφαρμογή, τη διάρκεια, μέχρι την τελική διάθεση στο περιβάλλον. Τα οικολογικά χρώματα περιέχουν, σε χαμηλές πλέον περιεκτικότητες, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) ή VOC, οι οποίες είναι υπεύθυνες:

  • για την αύξηση του όζοντος στην τροπόσφαιρα που οδηγεί στη δημιουργία φωτοχημικής ρύπανσης (το γνωστό μας «νέφος»)
  • για τη ρύπανση του υδάτινου ορίζοντα όταν τα χρώματα περιέχουν αρωματικές ενώσεις
  • για την «αραίωση» του στρώματος όζοντος στην στρατόσφαιρα
  • για την έμμεση «συνεισφορά τους» στο φαινόμενου του θερμοκηπίου
  • για την πρόκληση, μετά απο χρόνια χρήση, αναπνευστικών και νευρολογικών προβλημάτων