τελωνειακές διατυπώσεις, τελωνειακές διαδικασίες, EORI, AEO –
Τελωνειακές Διατυπώσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδους τελωνειακών διατυπώσεων με χρήση ιδίων τραπεζικών εγγυήσεων. Καθώς δεν υπάρχουν μεσολαβητές και όλη η διαδικασία εκτελείται απο το προσωπικό μας, αποφεύγουμε έξοδα προς τρίτους και προσφέρουμε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε όλες τις εκτελωνιστικές υπηρεσίες. Αναλυτικά, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε στις παρακάτω διατυπώσεις:
 • T1
 • T2L
 • Euro
 • T302
 • INF5
 • Διατυπώσεις Εξαγωγής
 • Διατυπώσεις Εισαγωγής
 • Μεταφορτώσεις – Υπό Διαμετακόμιση Φορτία
 • Προσωρινή Εναπόθεση
 • Αποταμίευση
 • Εγκεκριμένος Παραλήπτης

Η εταιρεία μας έχει καταχωρηθεί στο σύστημα EORI και έχει πιστοποιηθεί ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΕΟΦ).