φορολογικός αντιπρόσωπος, φορολογική αντιπροσώπευση –
Φορολογικός Αντιπρόσωπος

Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες φορολογικής αντιπροσώπευσης.

Μπορείτε άμεσα να εγκαταστήσετε την εταιρεία σας στην Ελλάδα αποκτώντας ελληνικό ΑΦΜ χωρίς την υποχρέωση διατήρησης τοπικού υποκαταστήματος.

Το διοικητικό και λογιστικό κόστος καλύπτεται απο την εταιρεία μας. Σε μηνιαία βάση σας αποδεικνύουμε την απόδοση του ΦΠΑ επιδεικνύοντας σχετικές τραπεζικές καταθέσεις προς την ανάλογη Δ.Ο.Υ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς!