Ασφαλιστική Ευθύνη & Κάλυψη

Ο Όμιλος Κοσμάτος καλύπτεται ασφαλιστικά, για τις ευθύνες που αφορούν τη Διαμετακόμιση Φορτίων από τους Lloyd’s του Λονδίνου.

Επιπλέον, η Hub Logistics ΑΕ καλύπτεται ασφαλιστικά, για τις ευθύνες που αφορούν τη Διαχείριση και Αποθήκευση Φορτίων, απο τους Lloyd’s του Λονδίνου.

Οι αναλυτικοί όροι κάλυψης είναι διαθέσιμοι εφόσον ζητηθούν.

Ο Όμιλος Κοσμάτος έχει στενή και πολυετή συνεργασία με ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους με εξειδίκευση στις εμπορικές συναλλαγές, στις μεταφορές και στην αποθήκευση φορτίων. Παρέχουμε έτσι στους πελάτες μας προνομιακές τιμές ασφαλιστικής κάλυψης για όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.