Εξοπλισμός

Το σύστημα ραφιών παλέτας

hub-logistics-4

 • Σύστημα αποθήκευσης τύπου Back-to-Back
 • Ράφια βαρέως τύπου (1,5 – 2 τόνους ανά παλετοθέση)
 • Κατασκευαστής: Nedcon Storage Systems (www.nedcon.com)
 • Πιστοποίηση TÜV
 • Αντισεισμική μελέτη συγκεκριμένης κατασκευής και συναρμολόγησης

Ακολουθήθηκαν οι παρακάτω προδιαγραφές:

 • Eurocode 3 παρ. 1.1 και 1.3 (ENV 1993-1-1, 1992)
 • GSF
 • ZH 1/428
 • DIN 18800
 • DAST 016
 • FEM 10.2.02/03/04
 • FEM 10.3.0
 • FEM 10.2.08
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000, EAK 2000

Υδραυλικές Χωνευτές Γέφυρες Φόρτωσης

hub-logistics-5

Οι υδραυλικές χωνευτές γέφυρες φόρτωσης αποτελούνται από 3 μεταλλικά τμήματα:

 • Το 1ο μεταλλικό τμήμα αποτελεί τον κεντρικό σκελετό στήριξης,  σταθερά συνδεδεμένο με τα στατικά μέρη του κτιρίου
 • Το 2ο μεταλλικό τμήμα αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της κυρίως γέφυρας, είναι κινητό και συνδεέται με άρθρωση με το σταθερό τμήμα
 • Το 3ο μεταλλικό τμήμα αποτελεί το βοηθητικό τμήμα της κυρίως γέφυρας, είναι κινητό και συνδέεται με άρθρωση με το μεγάλο κινητό τμήμα της γέφυρας
 • Η κατασκευή είναι στιβαρή και έχει δυνατότητα μεταφοράς φορτίων μεγαλύτερων των 6 τόνων για δυναμικά φορτία και 10 τόνων για στατικά φορτία
 • Η κίνηση των κινητών μερών γίνεται με υδραυλικές μπουκάλες μονής ενεργείας και με δυνατότητα ακινητοποίησης της κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση
 • Εκατέρωθεν του μεγάλου κινητού τμήματος της γέφυρας βρίσκονται μεταλλικές κινητές παρειές για την προστασία όσων βρίσκονται κοντά στη γέφυρα
 • Το ύψος της κατασκευής είναι 60 εκατοστά και μπορεί να κινηθεί προς τα κάτω 40 εκατοστά και προς τα πάνω 60 εκατοστά από το μηδενικό σημείο ηρεμίας

Μηχανήματα και εξοπλισμός

hub-logistics-6
4 x τρίτροχα λαστιχοφόρα
ανυψωτικά αντίβαρου
(Toyota-Traigo-48-8FBET20)
hub-logistics-7
2 x περονοφόρα ανυψωτικά (BT Reflex)
hub-logistics-8
3 x παλετοφόρα τύπου ride-on
(BT Orion LPE200)
hub-logistics-9
1 x πετρελαιοκίνητο περονοφόρο
ανυψωτικό όχημα 4.5 τόνων
(Toyota 42-7FD45)