Διπλή πιστοποίηση σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα συστήματος ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Η Hub Logistics ΑΕ, μέλος του Ομίλου Κοσμάτος, πιστοποιήθηκε πρόσφατα από την TUV Hellas με τις τελευταίες εκδόσεις των πιστοποιητικών ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για το εξής πεδίο εφαρμογής:

«Υπηρεσίες Αποθήκευσης, Διαχείρισης και Διανομής Φορτίων, Διαχείριση Έργων Εθνικών και Διεθνών Οδικών Μεταφορών, Τελωνειακές Υπηρεσίες, Logistics Χημικών και Επικίνδυνων Εμπορευμάτων».

Το νέο σύστημα διαχείρισης ποιότητας εστιάζει στη συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών, στρέφοντας την προσοχή στην ηγεσία και τη δέσμευση της διοίκησης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος στο οποίο εργαζόμαστε.

Τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 αποτελούν παγκοσμίως τα πιο διαδεδομένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η Hub Logistics ΑΕ παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

tuv_hellas_iso_hub