αποθήκευση, τελωνειακή αποθήκευση, cross docking, επικίνδυνα εμπορεύματα –
Αποθήκευση

Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν την δυνατότητα διαφόρων τρόπων αποθήκευσης και διαχείρισης φορτίων σε όλες τις συσκευασίες:
  • Παλέτα
  • Χαρτοκιβώτια
  • Ξυλοκιβώτια
  • Big Bags
  • Διαχείριση μερικού φορτίου (groupage)
  • Εμπορευματοκιβώτια
Παρέχουμε, επίσης, υπηρεσίες παλετοποίησης. Διαθέτουμε ειδικό τομέα αποθήκευσης υπερμεγέθων φορτίων τα οποία δεν επιδέχονται στοιβασία.

Τελωνειακή Αποθήκευση
Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν κλειστό και ανοιχτό χώρο ειδικά αδειοδοτημένο για:
  • τελωνειακή αποταμίευση
  • προσωρινή εναπόθεση
  • αποθήκευση κοινοτικών φορτίων
  • εγκεκριμένο παραλήπτη
Ο Όμιλος εκτελεί τελωνειακές διατυπώσεις πάνω απο σαράντα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα διατηρούμε καθαρό τελωνειακό μητρώο και έτσι οι εταιρείες μας απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα τελωνειακών διευκολύνσεων και απλουστεύσεων. Για αυτό το λόγο μπορούμε να προσφέρουμε όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες διεκπεραίωσης με χρήση ιδίων τραπεζικών εγγυητικών για αξία δασμών και φόρων μέχρι €1.000.000

Cross Docking
Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή ως Πύλη των Βαλκανίων. Η γεωγραφική της θέση προσφέρει ισχυρά πλεονεκτήματα για τη δημιουργία ενός κόμβου (hub) εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν ειδικό τομέα κλειστής αποθήκης για τα υπό διαμετακόμιση φορτία, καθώς και για τα φορτία που παραμένουν εντός αποθήκης για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (short-stay / easy access points).

Το προσωπικό μας θα φροντίσει για την ασφαλή παραλαβή, αποθήκευση και επαναφόρτωση των εμπορευμάτων επί αυτοκινήτου σε ταχύτατους χρόνους και με ευνοϊκό κόστος.

Επικίνδυνα Εμπορεύματα
Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε ειδικό τομέα Ζ3 πυροπροστασίας εγκεκριμμένο απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο οποίος είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να προσφέρει αντοχή 90 λεπτών.

Η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία, οι σιδηροκολώνες καθώς και ο ελαιοχρωματισμός έγιναν με γνώμονα την ενίσχυση της πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.

Η πυράντοχη κατασκευή είναι πιστοποιημένη απο την TÜV Hellas.

Το συγκεκριμένο πυροδιαμέρισμα είναι κατάλληλο για αποθήκευση ευφλέκτων υλικών και εμπορευμάτων σε παλέτες.

Διαθέτουμε επίσης Άδεια Λειτουργίας αποθήκης χημικών προϊόντων (ΑΔΑ: 711ΟΛΛ-0ΜΡ).