Η Ηub Logistics μέλος του Σ.Ε.Χ.Β. και της πρωτοβουλίας «Υπεύθυνη Φροντίδα»

H Hub Logistics AE αποτελεί πλέον μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και της πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Ένωσης Χημικών Βιομηχανιών (ICCA) «Υπεύθυνη Φροντίδα» για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1994, από τις 28 μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων στην Ελλάδα και είναι πλήρες μέλος του CEFIC.

Το πρόγραμμα Responsible Care ξεκίνησε στον Καναδά το 1985 και υιοθετήθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών το 1994. Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC), που είναι ο υπεύθυνος εφαρμογής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο CEFIC είναι η φωνή 29.000 μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών χημικών προϊόντων στην Ευρώπη, που παρέχουν 1.3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής χημικών ουσιών.

hub-haci-gr